Komornik Krokowa

Komornik Wejherowo nie jest windykatorem, lecz funkcjonariuszem publicznym współpracującym z sądami rejonowymi. Dzięki temu przysługuje mu prawo do prowadzenia egzekucji komorniczych w całym kraju. Przyjmują orzeczenia sądowe od Wierzycieli i podejmują się rozpoczęcia postępowania egzekucyjnego wobec Dłużnika. Główne zadanie polega na odzyskaniu świadczeń pieniężnych, na przykład niespłaconych Faktur czy Kredytów. Sposób egzekucji w dużej mierze zależy od zaleceń Wierzyciela. Najczęściej następuje to poprzez zajęcie: wynagrodzenia za pracę, rachunków bankowych, nieruchomości i ruchomości. Komornikowi przysługuje prawo od otwierania pod przymusem drzwi mieszkania i domu Dłużnika. Komornik Krokowa dzięki temu szybko przeprowadza egzekucję i odzyskuje pieniądze na rzecz Wierzyciela. Do ważnych obowiązków komornika sądowego należy: dostarczenie zawiadomień i obwieszczeń sądowych wymagających potwierdzenia odbioru, sporządzenia spisu majątkowego czy zabezpieczenia roszczeń z nim związanych.