Komornik Choczewo

Komornik Wejherowo prowadzący postępowanie egzekucyjne ma sposobność wykorzystania pewnych systemów weryfikacji Dłużnika i sprawdzenia jego aktualnego majątku.

  • Pesel-Net i E-bel
  • PUP
  • ZUS
  • OGNIVO
  • CEPIK

Takie systemy dają dostęp do cennych informacji. Na przykład stanowią zapytanie do PUP, czyli Powiatowego Urzędu Pracy, które pozwalają ustalić zakład pracy Dłużnika. Natomiast Zakład Ubezpieczeń Społecznych pozwala sprawdzić stan rachunku emerytalno-rentowego. Poprzez system OGNIVO sprawdza się wszystkie rachunki bankowe dłużnika, natomiast CEPIK to Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców dzięki której udaje się ustalić, czy dłużnik jest właścicielem pewnych pojazdów na terenie kraju. Komornik Choczewo za pomocą takich systemów jest w stanie dokładnie zweryfikować Dłużnika, a następnie wszcząć dalsze postępowanie egzekucyjne. Może dotyczyć to zajęcia jego majątku, czyli: ruchomości, nieruchomości, wynagrodzenia za pracę, wierzytelności, rachunki bankowe i inne prawa majątkowe.