Komornik Luzino

Komornik to funkcjonariusz publiczny, który realizuje zadania zgodnie z ustawią o komornikach sądowych i egzekucji. Dzięki temu wysila się na rzecz społeczeństwa w wielu kierunkach prawnych. Współpraca z takich specjalistą zawsze odbywa się na wysokim poziomie pełniący rolę organu egzekucji sądowej do wykonywania poszczególnych treści orzeczeń sądowych

Usługi komornika to:

  • utworzenie orzeczeń sądowych dotyczących zabezpieczenia roszczeń
  • utworzenie orzeczeń sądowych dotyczących roszczeń niepieniężnych (wydania nieruchomości, opróżnienia lokalu)
  • utworzenie orzeczeń sądowych dotyczących roszczeń pieniężnych

Dodatkowo komornik Luzino może odpowiadać za dokładne sprawdzanie treści i samego istnienia tytułów wykonawczych wydanych podczas postępowania elektronicznego, wykonywaniem pewnych tytułów wykonawczych zgodnie z pozostałymi przepisami czy wykonywaniem protokołu stanu faktycznego przed samym wydarzeniem orzeczenia na zarządzenie sadu / prokuratora czy wszczęcia procesu sądowego.