Komornik Kosakowo

Komornik sądowy przede wszystkim zajmuje się wykonaniem zapadłych wyroków sądowych. Przez to zajmuje się realizacją postępowań egzekucyjnych i wykonaniem dodatkowych obowiązków ustawowych. Wszystko jest zgodne z aktualną ustawą o komornikach sądowych i egzekucji. Szczególnie działa on na rzecz Wierzyciela, dbając o przeprowadzenie sprawnego postępowania egzekucyjnego. Dba zawsze o zgodne z prawem poszanowanie stron i uczestników takiego postępowania.

Na podstawie wniosku egzekucyjnego komornik Kosakowo prowadzi egzekucję, decydując się na takie czynności, jak: zajęcie rachunku bankowego, zajęcie wynagrodzenia, zajęcie wierzytelności, zajęcie świadczenia emerytalno-rentowego czy zajęcie nieruchomości.

W pierwszej kolejności komornik Wejherowo weryfikuje dane dłużnika i zgłasza mu zawiadomienie o rozpoczęciu egzekucji. Dopiero później kieruje dalsze wnioski związane z zajęciem wynagrodzenia czy świadczenia emerytalno-rentowego.