Komornik Rumia

Komornik Wejherowo w pierwszej kolejności zajmuje się weryfikacją danych dłużnika, korzystając z systemu Pesel-Net. Następnie kieruje zapytanie do systemu E-bel. Posiadając już zweryfikowane dane osobowe dłużnika, przechodzi do wysłania dłużnikowi powiadomienia o rozpoczętym postępowaniu egzekucyjnym. W tym samym czasie komornik wysyła wnioski egzekucyjne o zajęcie pewnych należności dłużnika, na przykład: wynagrodzenia, świadczenia emerytalno-rentowego, nieruchomości czy wierzytelności. Takie wnioski wysyła do odpowiednich organów, jak: Zakładu Pracy czy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dalej komornik Rumia kontaktuje się z innymi organami i instytucjami zgodnie z zaleceniem Wierzyciela. Mogą one dotyczyć sprawdzenia nieruchomości w starostwie powiatowym czy urządzenie gminy bądź zapytania o pewne rachunki bankowe Dłużnika. To pewien zakres czynności komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne wierzyciela.